Цена

юни 28, 2015

 • Терапия на живо
  360,00 лв.
 • 3-месечна гаранция за връщане на парите
 • 6 часа основен терапевтичен семинар
 • 3 месеца подкрепа по телефона
 • 2 х 3 часа
  допълнителна терапия
 • Онлайн терапия
  360,00 лв.
 • 3-месечна гаранция за връщане на парите
 • 6 часа основен терапевтичен семинар
 • 3 месеца подкрепа по телефона
 • 2 х 3 часа
  допълнителна терапия
 • Индивидуална терапия
  1800,00 лв.
 • 3-месечна гаранция за връщане на парите
 • 6 часа основен терапевтичен семинар
 • 3 месеца подкрепа по телефона
 • 2 х 3 часа
  допълнителна терапия
*Допълнителната терапия се прилага само след посещение на 6-часовия основен терепевтичен семинар и в рамките на 12 месеца след него.