софия – 27 април 2024 г.

март 25, 2024

Начало: 09:00 ч.

Център за срещи „Хелмут Бьоме“

бул. „Климент Охридски“ №8