Румяна Костадинова M.A.A.C.T.I

май 9, 2017

Руми спира да пуши през 2006 г. и е терапевт в Клиника „Алън Кар“ от самото й създаване през 2007 г.
Оттогава до 2015 г. тя работи с повече от 2 000 пушачи – в групи и индивидуално.
Понастоящем Руми обучава и сертифицира новите български терапевти.
Успоредно с това пише и превежда книги.