Тримата братя и мъдрият старец

януари 16, 2019

Живели от дълго време, трима братя пушачи заедно със своя стар баща – пушач .
А да пушиш цял живот не е добре! Само вреди и никаква полза, а и скъпо излиза.
Ето че дошло време бащата да умре. Извикал той своите синове и им казал:
– Слушайте, чеда мои. Трябва да спрете да пушите. Само болести ни носи пушенето и ни излиза скъпо. Опитайте се спрете да пушите и заживейте по нов начин, посъветвайте се с мъдрия старец, който живее в гората.
Времето минавало, братята продължавали да пушат и виждали, че баща им бил прав.
Трябвало да направят нещо по въпроса.
Уговорили се и решили най-големият брат да отиде в гората при мъдрия старец за съвет:
– Какво да направим? Лошо ли ще сторим, ако спрем да пушим?
– Лошо – отвърнал старецът без да оставя работата, с която бил зает.
Най-големият брат престанал да го разпитва повече и си тръгнал с наведена глава.
Като се върнал в къщи, предал на братята си отговора на стареца.
– Но ти не му ли разказа колко много пари харчим за цигари? – възкликнал средния брат. – Ще взема аз да отида при стареца и да му обясня как живеем… – и той отишъл в гората.
– Кажи, уважаеми – обърнал се той към стареца, – какво да правим? Нямаме сили и пари да продължаваме да пушим. Бедите и болестите ни измъчиха – и с тревога попитал: – Как мислиш, струва ли си да спрем да пушим? Лошо ли ще бъде да го напваим?
– Лошо ще бъде – отвърнал отново старецът.
Върнал се и средният брат в къщи опечален. Изслушали го братята му.
– Е, какво пък – весело казал най-малкият брат, – сега, изглежда, е мой ред да вървя при стареца. И тръгнал към гората.
Като стигнал при стареца, поклонил му се ниско, приседнал на един пън и казал:
– О, мъдри човече! Умирайки, нашият баща ни заръча да спрем да пушим, за да сме по-здрави и щастливи.
Нали ще бъде добре, ако спрем да пушим? Какво ще ни посъветваш?
– Ще бъде много добре да откажете цигарите, сине мой! – отвърнал старецът.
На най-малкият брат като че ли му пораснали крила от радост, той благодарил на стареца и хукнал към къщи, където с нетърпение го очаквали братята.
– Братлета! – извикал най-младият. -Мъдрият старец каза, че ще бъде много добре, ако откажем цигарите и спрем да пушим.
А братята зинали от учудване:
– Как така? – едновременно го попитали те. – Той какво, подиграва ли ни се?
Хукнали и тримата към гората.
– О, мъдри човече! – казал най-големият брат. – Ти какво, шега ли си правиш с нас? Защо на мен и на средния ми брат каза, че е лошо да спрем да пушим, а на най-малкия ни брат си казал, че е добре?
– Не съм и мислил да ви се подигравам – отвърнал старецът. – Вие ме попитахте: „Лошо ли ще бъде, ако спрем да пушим?“ А най-малкият ви брат каза така:
„Нали ще бъде добре, ако спрем да пушим и откажем цигарите?“
И аз му отвърнах така, защото той започна с позитивна нагласа, а вие с негативна.
А нима може да постигнеш успех, ако започнеш със страх, мислейки, че няма да успееш и ще се провалиш?
За успеха трябва да се мисли, за това колко хубав ще е живота ви без цигари! – добавил старецът.
Благодарили му братята и отишли и тримата у дома с надежда за утрешния ден.