Мария Гюрова – „Глобул“, София

ноември 23, 2014

Не пуша вече от близо 3 години. Спрях цигарите с помощта на удивителния метод на Алън Кар. Какво е удивителното при него? Просто спираш да пушиш – без драма, без мъчение, без нищо. Просто спираш и точка. А това е началото на абсолютно нов живот, без преувеличение. Станах по-спокойна, почувствах се свободна от един особен вътрешен тормоз – че трябва да имам цигари на всяка цена и навсякъде, че трябва да отделям време за пушене, да си мисля, че цигарите ми помагат срещу стрес или да си прекарвам по-приятно когато почивам, или съм с приятели. Трябва да напиша роман, за да обясня каква е фундаменталната разлика между това да пушиш и да си свободен от демона на цигарите.

Не позволявайте на вътрешния ви глас да ви заблуждава, че искате и ви харесва да пушите. Това е много голямо заблуждение. Погрижете се за себе си, сега! Ще успеете!

Мария Гюрова