Руми спира да пуши през 2006 г. и е терапевт в Клиника „Алън Кар“ от самото й създаване през 2007 г. Оттогава до днес тя е работила с повече от 5 000 пушачи – в групи и индивидуално. Терапевтичната работа за нея е източник на ...
Мартина е щастлив непушач от 2011-а г. След 13-годишно робство на цигарите, тя „случайно“ попада на метода на Алън Кар. Първоначално го препоръчва на свои приятели и изумена от факта, че те спират да пушат само за ден, решава да ...
Нашите терапевти са бивши пушачи, спрели цигарите по метода на Алън Кар. Те членуват в Международната асоциация на акредитираните Алън Кар-терапевти. Притежават сертификат M.A.A.C.T.I (Member of the Association of Allen Carr’s Therapists ...
Как работи терапията на Алън Кар? Ние не се занимаваме с причините, поради които не трябва да пушите: високата цена на цигарите, рисковете за здравето, робуването на тютюна, дискриминацията от обществото… Вие знаете всички тези неща. Ние ...
Какво представлява терапията по метода на Алън Кар? Комбинация от психотерапия и хипнотерапия. Групово или индивидуално. Не изисква силна воля. Не използва и не препоръчва заместители. 5-6 часова терапевтична сесия, с почивки за пушене на всеки ...