Начало: 09:00 ч. Център за срещи „Хелмут Бьоме“ бул. „Климент Охридски“ №8