Терапия „Не пуша вече“ www.nepushaveche.com Тел. 0888 90 70 50 Банкови данни: Титуляр: „Костадинови-КР“ ООД Сметка: Уникредит Булбанк, BG33 UNCR 7000 1519 6811 13 Основание за плащане: Консултация, Име и фамилия