Archives

Уважаеми клиенти, във връзка с пандемията от COVID-19, искаме да ви запознаем с мерките, които предприемаме, за да гарантираме вашето безопасно и приятно участие в нашата терапия. На първо място, искаме да ви помолим да си останете вкъщи, ако ...